Category: اخبار

۰

برنامه افطار برای خانواده های شورا و جشنواره مالک اشتر پایگاه

درروز پنجشنبه ۱ تیرماه ۹۶ مراسم ضیافت افطار باحضور شورای پایگاه و هیئت امنای مسجدبه همراه خانواده های دوستان برگزارگردید.دراین برنامه که همراه باجشنواره مالک اشتر پایگاه ومعرفی برترین های شورای پایگاه ازساعت ۱۹...