اخبار - پایگاه بسیج امام جعفر صادق (ع)

Category: اخبار

جلسه شورای پایگاه بسیج امام جعفر صادق(ع) – 9 آبان ۹۴ ۰

جلسه شورای پایگاه بسیج امام جعفر صادق(ع) – ۹ آبان ۹۴

باسلام جلسه شورا درتاریخ ۹ آبان در پایگاه برگزارگردید. مصوبات جلسه عارتند از: برگزاری ۵ شب مراسم عزاداری ازتاریخ شنبه ۱۶ابان لغایت ۲۰ ابان. سالن فوتسال ویژه شورای پایگاه پنجشنبه هاساعت ۱۶:۳۰ و ثبت...