مجموعه نمايشگاهي امير دلها | بيانات امام خامنه اي درباره شهدا