ثبت نام مسابقات تیراندازی

لطفا نکات زیر را رعایت فرمائید:

۱- تمامی فیلد ها به طور کامل پر شود

۲- حداکثر حجم فایل های مربوط به تصاویر کارت ملی و یا عکس پرسنلی ۵۰۰ KB باشد.

۳- پر کردن موارد ستاره الزامی می باشد.