برچسب: استقبال از محرم

استقبال از محرم پايگاه بسيج امام جعفرصادق(ع) ۰

برنامه استقبال از محرم پايگاه بسيج امام جعفرصادق(ع)

طبق برنامه اعلامي قبلي درخصوص مجموعه برنامه هاي استقبال از محرم كه توسط پايگاه بسيج امام جعفرصادق(ع)برنامه ريزي گرديده بود درروز پنجشنبه 24 مهر مراسم دعاي كميل به همراه عزاداري وسينه زني درمجموعه بام...