برچسب: امام حسین (ع)

روز هشتم ۰

کاروان خورشید – روز هشتم – ملاقات امام حسین (ع) با عمر بن سعد

پروردگارا مرا بواسطه حسين (ع) در دو عالم آبرومند گردان چهار شنبه هشتم محرم الحرام سال ۶۱ هجري قمري ۱٫”خوارزمي” در مقتل الحسين و “خياباني” در وقايع الايام نوشته اند كه در روز هشتم...