برچسب: بازديد

بازديد معاونت فرهنگي سپاه و فرمانده ناحيه از پايگاه امام جعفرصادق (ع) ۰

بازديد معاونت فرهنگي سپاه و فرمانده ناحيه از پايگاه امام جعفرصادق (ع)

در روز سه شنبه به تاریخ 93/7/15 سردار حسن زاده به همراه معاونت فرهنگی سپاه تهران و معاونت فرهنگی سازمان امور مساجد به اتفاق مسئول محترم فرهنگی ناحیه حضرت امیر از برنامه های فرهنگی اجرا...