برچسب: جلسه شورای پایگاه بسیج امام جعفر صادق(ع) – 27 آذر 94

جلسه شورای پایگاه بسیج امام جعفر صادق(ع) – 27 آذر 94 ۰

جلسه شورای پایگاه بسیج امام جعفر صادق(ع) – ۲۷ آذر ۹۴

جلسه شوراپایگاه بسیج امام جعفرصادق(ع)درروزجمعه مورخ ۲۷ آذرماه بامصوبات زیر برگزارگردید: تعیین زمان یادواره درروز۳۰ بهمن ماه. هماهنگی جلسه یادواره توسط برادررفیعی. برنامه ریزی جشنواره مسابقات ورزشی دربهمن ماه توسط تربیت بدنی. -ارایه برنامه...

۰

جلسه شورای پایگاه بسیج امام جعفر صادق(ع) – ۲۲ آبان ۹۴

جلسه شورای پایگاه بسیج امام جعفر صادق(ع) در تاریخ ۲۲ آبان ۹۴ برگزار گردید. مصوبات جلسه شورا: برگزاری جلسه سرگروه های پایگاه درروزیکشنبه ساعت۱۹٫ برگزاری جلسه شورای امربه معروف درروزسه شنبه ساعت۲۰٫ برگزاری قرارگاه...

۰

جلسه شورای پایگاه بسیج امام جعفر صادق(ع) – ۱۹ آبان ۹۴

جلسه شورای پایگاه بسیج امام جعفر صادق(ع)  در تاریخ ۱۹ آبان ۹۴ برگزار گردید. مصوبات جلسه شورا: تعیین لیست نیازمندان توسط برادررضایی وتهیه سبدکالاازهفته آینده. برگزاری ۵ شب مراسم عزاداری وتقسیم وظایف اعضا برنامه...

جلسه شورای پایگاه بسیج امام جعفر صادق(ع) – 9 آبان ۹۴ ۰

جلسه شورای پایگاه بسیج امام جعفر صادق(ع) – ۹ آبان ۹۴

باسلام جلسه شورا درتاریخ ۹ آبان در پایگاه برگزارگردید. مصوبات جلسه عارتند از: برگزاری ۵ شب مراسم عزاداری ازتاریخ شنبه ۱۶ابان لغایت ۲۰ ابان. سالن فوتسال ویژه شورای پایگاه پنجشنبه هاساعت ۱۶:۳۰ و ثبت...