برچسب: ديدار از خانواده شهيد گودرزي توسط پايگاه بسيج امام جعفرصادق(ع)

ديدار ازخانواده شهيد گودرزي ۰

ديدار از خانواده شهيد گودرزي توسط پايگاه بسيج امام جعفرصادق(ع)

پايگاه بسيج امام جعفرصادق(ع) در روز اول شروع هفته دفاع مقدس به همراه امام جماعت مسجد و جمعي از اعضای شوراي پايگاه به منزل خانواده شهيد گودرزي رفته و از مادر شهيد تجليل نمودند.