برچسب: سخنراني دكتر ناييني

سخنراني دكتر ناييني ۰

سخنراني دكتر ناييني درروز سوم برنامه شب خاطره ها پايگاه بسيج امام جعفرصادق(ع)

سومين شب ازبرنامه شب خاطره پايگاه بسيج امام جعفرصادق(ع) در تاريخ 93/7/3 و باسخنراني دكتر ناييني قائم مقام فرهنگي شهرداري تهران برگزار گرديد. در اين برنامه ايشان در خصوص نقش مقاومت در پيروزي ملت...