برچسب: سردار شعبانی

۰

برگزاری اولین شب برنامه شب خاطره پایگاه بسیج امام جعفرصادق(ع)

باتوجه به برنامه ریزی صورت گرفته درخصوص برگزاری شب خاطره در هفته دفاع مقدس سردار شعبانی دراولین شب این برنامه درتاریخ سه شنبه 93/7/1 درخصوص مسائل جنگ ومسائل روز وبالاخص گروه  داعش ایراد سخنرانی فرمودند.