برچسب: شب خاطره ها

سخنراني دكتر ناييني ۰

سخنراني دكتر ناييني درروز سوم برنامه شب خاطره ها پايگاه بسيج امام جعفرصادق(ع)

سومين شب ازبرنامه شب خاطره پايگاه بسيج امام جعفرصادق(ع) در تاريخ 93/7/3 و باسخنراني دكتر ناييني قائم مقام فرهنگي شهرداري تهران برگزار گرديد. در اين برنامه ايشان در خصوص نقش مقاومت در پيروزي ملت...

شب خاطره ها سردار کوثری ۰

سخنراني سردار كوثري دردومين روزمراسم شب خاطره پايگاه بسيج امام جعفرصادق(ع)

دومين شب برنامه پايگاه بسيج امام جعفرصادق(ع) باحضور سردار كوثري نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي برگزار گرديد. ايشان در خصوص خاطرات جنگ و همچنين مسائل داعش و مذاكرات هسته اي ايراد سخنراني نمودند. درپايان نيز...

۰

برگزاری اولین شب برنامه شب خاطره پایگاه بسیج امام جعفرصادق(ع)

باتوجه به برنامه ریزی صورت گرفته درخصوص برگزاری شب خاطره در هفته دفاع مقدس سردار شعبانی دراولین شب این برنامه درتاریخ سه شنبه 93/7/1 درخصوص مسائل جنگ ومسائل روز وبالاخص گروه  داعش ایراد سخنرانی فرمودند.