برچسب: نماينده محترم مجلس

سخنراني دكتر حسين طلا نماينده محترم مجلس ۰

سخنراني دكتر حسين طلا نماينده محترم مجلس درچهارمين روز برنامه شب خاطره پايگاه بسيج امام جعفرصادق(ع)

درشب چهارم برنامه درتاريخ 4/7/93 پايگاه ميزبان دكتر حسين طلا نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي بود. ايشان در ابتداي صحبت هاي خود از فداكاري هاي رزمندگان در جبهه ها مطالبي رابيان فرمودند و در...