برچسب: ویژه برنامه های پایگاه امام جعفرصادق(ع) به مناسبت ۹ دی با حضور سردار رستگار پناه

ویژه برنامه های پایگاه امام جعفرصادق(ع) به مناسبت ۹ دی با حضور سردار رستگار پناه ۰

ویژه برنامه پایگاه امام جعفرصادق (ع) به مناسبت ۹ دی با سخنرانی سردار رستگار پناه جانشین امنیت پایدار ستاد کل نیروهای مسلح – شب دوم

به گزارش فضای مجازی پایگاه امام جعفر صادق (ع) ویژه برنامه پایگاه امام جعفر صادق (ع) به مناسبت ۹ دی در شب دوم با حضور سردار رستگار پناه جانشین امنیت پایدار ستاد کل نیروهای مسلح پس...

ویژه برنامه های پایگاه امام جعفرصادق(ع) به مناسبت ۹ دی با حضور دکتر کوچک زاده ۰

ویژه برنامه های پایگاه امام جعفرصادق(ع) به مناسبت ۹ دی با حضور دکتر کوچک زاده نماینده محترم مجلس – شب اول

به گزارش فضای مجازی پایگاه امام جعفر صادق (ع) ویژه برنامه پایگاه امام جعفر صادق (ع) به مناسبت ۹ دی در شب اول با حضور دکتر کوچک زاده نماینده محترم مجلس پس از اقامه فریضه نماز...

ویژه برنامه های پایگاه امام جعفرصادق(ع) به مناسبت ۹ دی ۰

ویژه برنامه های پایگاه امام جعفرصادق(ع) به مناسبت ۹ دی

به مناسبت فرارسیدن سالروز حماسه ۹ دی پایگاه امام جعفر صادق(ع) در نظر دارد مراسمی به شرح ذیل برگزار نماید: شنبه ۶ دیماه: سخنران: دکتر کوچک زاده نماینده محترم مجلس یکشنبه ۷ دیماه: سخنران...